Hjem

 

 

Åndedrættet fungerer som et anker til nuet

 

 

Mindfulness er evnen til at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik - at være i »being mode« frem for»doing mode«.

Mindfulness skaber fleksibilitet i i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden, styrer ens tanker i en positiv retning til fx. Stres- og angstreduktion og positiv selvudvikling.

En langsigtet strategi i en kortsigtet verden

"Jeg tænker på at jeg sidder inde i en skov med blomster rundt om mig og dyr der hopper rund. Kan ikke huske hvilket track det er. Men jeg bliver afslappet og rolig i kroppen. Alle muskler slapper bare af, altså man sidder ikke og er spændt på noget. Man sidder bare og har det godt og er helt rolig. Man slapper mere af og giver slip på tankerne – altså det lyder lidt underligt men man tænker mere klart over hvad det er man vil og ikke vil gøre. Man får nærmest styr på tankerne ovenfra. Man får et bedre overblik"

(Elevernes logbog s. 186).

Dette citat er taget fra min afhandling, der havde en pragmatisk orientering, med afsæt i hvordan det abstrakte og filosofiske buddhistiske fænomen ”Mindfulness” kan forstås, anvendes og evalueres i en vestlig pædagogisk kontekst som den danske folkeskole, og hvilken betydning det kan have for eleverne. Det er med afsæt i dette speciale og erfaringer gjort i mit daglige virke som AKT lærer og inklusionskoordinator i den danske folkeskole at jeg anvender MIndfulness som en del af min praksis.

 

Børns trivsel

Børns trivsel er i høj grad afhængig af deres evne til at være i kontakt med deres indre kerne. I en verden med mange ydre krav og forventninger er det derfor vigtigt at være opmærksom på at styrke netop de kvaliteter, som giver børn en større selvfølelse.

 

Indre nærvær

Tidens børn har brug for fordybelse, nærvær og balance. Ved at praktisere mindfulness kan børn få tid og plads til sig selv. Træning i mindfulness lærer børn at vende opmærksomheden indad, og hermed bliver deres evne for koncentration og fokus skærpet. Mindfulness hjælper børn fra stress til øget trivsel.